CS 0800 600 607 svaki dan od 7 do 23 h podrska@lutrija.hr

Prva prijava u HL klub?

Prilikom prvog ulaska u HL klub klikom na "Ulaz", a ako pritom nikada niste pokrenuli ni jednu od igara iz ponude icasina, moguće je da ćete vidjeti ovaj ekran:

Što trebate učiniti da se prikaže početna stranica HL kluba?

Pokrenite bilo koju od igara iz ponude icasina i nakon toga kliknite na "Ulaz". Pojaviti će se ekran na kojem su prikazani vaš trenutni red i sakupljeni bodovi: